OSM REKRUTTERER FOR TIDEWATER MARINE AS FOR OFFSHORE JOBBER I NORDSJØEN

OSM og Tidewater Marine AS samarbeider på rekruttering av mannskap for jobber offshore for Tidewater Marine’s fartøy i Norge. Med lanseringen av OSM’s nye “Crew Recruitment” rekrutteringstjeneste som tilbys til rederier, får Tidewater Marine AS hurtigere tilgang til maritime og offshore kandidater.

Tidewater Marine AS er blant verdens største offshorerederier med hovedkontor i Houston. De er leverandør av offshore støttefartøy, designet for operasjoner i tøffe værforhold.

I mai 2019 endret de navn fra Gulfmark AS til Tidewater Marine AS, samtidig som de ble slått sammen med tidligere Troms Offshore AS. I Norge er det ca 230 sjøansatte og en flåte på 8 fartøy som alle er forsyningsfartøy (PSV – Plattform Supply Vessel) og har sine operasjoner i Nordsjøen. Rederiets hovedkontor er lokalisert I Sandnes – Rogaland.

For offshorebåtene til Tidewater Marine AS som er registrert i Norsk Ordinært Skipsregister, forkortet NOR – er det skandinavisk språk krav. Det betyr at kandidater fra disse landene er velkommen til å søke på ledige jobber offshore, samtidig er det et absolutt krav til gode språkferdigheter i norsk, svensk eller dansk på grunn av sikkerhet.

Offshorebåtene til Tidewater Marine AS og stillinger ombord

Tidewater Marine AS i Norge opererer en flåte av supplyskip, som inkluderer: North Barents, North Cruys, North Pomor, North Purpose, Troms Sirius, Troms Pollux, Troms Castor og Troms Arcturus.

Tidewater Marine AS har behov for kvalisert mannskap ombord som har nødvendige sertifikater, kurs og erfaring fra Nordsjøen. Stillingene ombord varierer fra båt og oppdrag og kan være kaptein, overstyrmann, førstestyrmann, andrestyrmann, maskinsjef, førstemaskinist. andremaskinist, matros, elektriker, kokk og forpleiningsassistent.

Søk ledige jobber i Tidewater Marine AS

OSM Recruitment rekrutterer til en rekke ledige jobber i Tidewater Marine AS for arbeid offshore i Nordsjøen. Kvalifikasjonskrav varierer med stilling, allikevel er

det mange krav som går igjen i flere av jobbene: Gyldig sjømannsbok, særlige sikringsplikter og erfaring fra tilsvarende arbeid og stilling offshore.

Registrer din CV hos OSM og søk på ledige jobber offshore i Tidewater Marine AS nå. For tiden kan du søke på følgende ledige stillinger i Tidewater Marine AS:

Matros offshore

Kravene er matros ferdighetssertifikat, brovakt sertifikat, Særlige sikringsplikter, STCW grunnleggende sikkerhetskurs, stroppe / anhukerkurs, livbåt og FRC (H-mob) sertifikat– eller avansert førstehjelp (resq kompetanse) helseattest, sjømannsbok, pass, gode språkferdigheter i skandinavisk språk. Søk jobb som Matros i Tidewater her: https://osm.no/job/matros-psv-norge/ 

Andremaskinist offshore

Kravene er STCW videregående sikkerhetskurs, særlige sikringsplikter, minimum M4 sertifikat, helseattest, sjømannsbok, pass, gode språkferdigheter i skandinavisk språk. For 2.Maskinist er det en fordel med erfaring fra DP fartøy.

Søk på jobb som Andremaskinist i Tidewater her: https://osm.no/job/2-maskinist-psv-norge/

Kokk offshore

Kravene er STCW grunnleggende sikkerhetskurs, særlige sikringsplikter, avansert førstehjelp, VMU kurs, fagbrev kokk, helseattest, sjømannsbok, pass, gode språkferdigheter i skandinavisk språk.

Søk på jobb som kokk offshore i Tidewater her: https://osm.no/job/kokk-psv-norge/

Forpleiningsassistent offshore

Kravene er STCW grunnleggende sikkerhetskurs, særlige sikringsplikter, helseattest sjø, gyldig pass, gode språkferdigheter i skandinavisk eller norsk språk.

Søk på jobb som forpleiningsassistent i Tidewater her: https://osm.no/job/forpleiningsassistent-offshore-supply-norge/ 

Elektriker ETO/ETR offshore

Kravene er STCW grunnleggende sikkerhetskurs, særlige sikringsplikter, ETO eller ETR sertifikat, FSE kurs for skip – høy og lavspenning, ønskelig med DP teknisk kurs/ erfaring fra Kongsberg DP, helseattest for sjø, gyldig pass og gode muntlige og skriftlige ferdigheter i skandinavisk språk.

Søk på jobb som elektriker offshore i Tidewater her: https://osm.no/job/eto-etr-psv-norge/

Registrer din profil hos OSM for fremtidige jobbmuligheter offshore

På OSM.no/jobs kan du til enhver tid se ledige maritime og offshore jobber. For å bli vurdert for jobbmuligheter offshore må du registrere deg i OSMs rekrutteringssystem. Med en profil hos OSM vil rekrutteringspesialister ta kontakt med deg så snart det er ledige jobber hvor du har relevante kurs, sertifikater og erfaring.

Om OSM Recruitment

OSM’s nye rekrutteringstjenester hjelper rederier i Norge og globalt med å rekruttere sjøfolk til stillinger ombord på båter, skip, ferger, fartøy og platformer. Bruker ditt rederi mye interne ressurser på rekruttering eller andre rekrutteringsbyrå i dag? Ta kontakt med OSM Recruitment og få på plass en kostnadseffektiv og hurtig løsning for rekrutteringen. Ta kontakt med OSM her: https://osm.no/get-in-touch/