OSM Maritime and Kristian Gerhard Jebsen reinforce Norwegian Ship Management

Arendal/Bergen, [2] June 2020 – OSM Maritime (OSM) will be taking over management responsibility for 37 vessels currently operated by Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi (KGJS), confirming OSM’s position as Norway’s biggest player in ship management.

The decision by reputable and tradition-steeped shipping company KGJS to transfer the operation of its vessels to OSM is being implemented in a way which preserves continuity, expertise and high quality.

Effective 3 August 2020, KGJS Fleet Management operations in Bergen, Singapore and Manila will become part of OSM. The 30 staff working today at its Bergen headquarters will be transferred to the newly established OSM Bergen, a company wholly owned by OSM. Roughly 1 300 seafarers in KGJS will also be transferred.

“We’re both proud and respectful of the trust KGJS is showing us through the agreement we’ve now entered into,” says Tommy Olofsen, executive chair of OSM. “This is a quality shipping company with highly competent and experienced employees and first-class vessels.”

“We are also proud to become part of the maritime cluster in Bergen, which is widely regarded as one of the world’s strongest. Whereas our hometown Arendal historically played a key role in Norway’s maritime legacy, we will now soon be able to call Bergen our second home in the country,” says Olofsen.

The agreement will strengthen OSM’s position in Norway, and particularly in the bulk and tanker segments. With a significant potential for growth as part of the larger OSM group, OSM Bergen will from the outset be responsible for managing 37 ships which currently belong to the KGJS fleet. OSM Bergen will be headed by Ole-Johan Haahjem, currently CEO for KGJS Fleet Management.

“Our initial ambition is that both employees and our customers should experience business as usual. Over time we aim to provide even better services through close interaction between our customers and our combined knowledgeable and experienced staff and crew, because as we say in OSM, it’s all about people, Bjoern Sprotte, CEO OSM, adds.

Geir Mjelde, CEO of KGJS echoes this desire for continued improvement: “The shipping industry faces major challenges ahead in terms of technology and environmental regulations. Tackling these challenges demands scale and depth of competence. With the expertise built up in KGJS over many years and partnering with a reputable ship management company such as OSM, we ensure that KGJS is in the best possible position to deal with future requirements.”


OSM Maritime og Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi inngår avtale om drift av 37 skip  

(Arendal/Bergen 2. juni 2020) OSM Maritime (OSM) skal overta driftsansvaret for i alt 37 skip som i dag drives av Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi (KGJS). Dermed befester OSM sin posisjon som Norges største aktør innenfor fleet management.

Når det anerkjente og tradisjonsrike rederiet KGJS nå velger å overlate driften av skipene til OSM, gjøres det på en måte som ivaretar både kontinuitet, kompetanse og kvalitet.

Med virkning fra 3. august i år vil de nær 30 medarbeiderne som i dag arbeider i KGJS Fleet Management fortsette i det nyetablerte OSM Bergen, et selskap heleid av OSM. I tillegg vil også de rundt 1 300 sjøfolkene i KGJS bli overført til OSM.    

  • Vi er både stolte og ydmyke over den tilliten KGJS viser oss gjennom den avtalen som nå er inngått. Dette er et kvalitetsrederi med svært dyktige medarbeidere og førsteklasses skip, sier Tommy Olofsen, styreleder i OSM.
  • Vi gleder oss over at vi gjennom denne avtalen også blir en del av den maritime klyngen i Bergen, et av verdens ledende shippingmiljøer. Akkurat som vi er stolte over den rollen vår hjemby Arendal har spilt i norsk sjøfartshistorie, er vi glade for at vi snart kan kalle Bergen for vårt andre hjem i Norge, legger Olofsen til.

Denne avtalen vil styrke OSMs posisjon i Norge, særlig i bulk- og tanksegmentet. OSM Bergen vil fra starten av få ansvaret for driften av i alt 37 skip som i dag inngår i KGJS-flåten, og som en del av OSM-gruppen vil det nye selskapet få ytterligere vekstmuligheter. Virksomheten i Bergen vil bli ledet av Ole-Johan Haahjem som i dag er CEO i KGJS Fleet Management.

  • Vi ser frem til å ønske både de mange dyktige ansatte fra KGJS og selskapets kunder velkommen til OSM Bergen, og vi vil tilrettelegge overgangen for å ivareta den løpende virksomheten på beste vis. Disse ansatte er helt avgjørende for at vi skal møte fremtidens utfordringer, og vi er opptatt av å trekke på deres erfaring, kunnskap og kompetanse til stadig å forbedre våre tjenester, sier Bjoern Sprotte, konsernsjef i OSM, mens han minner om det som skal kjennetegne OSM, «It’s all about people.»

Geir Mjelde, administrerende direktør i KGJS, deler ønsket om kontinuerlig utvikling og forbedring:

  • Shipping står overfor store utfordringer knyttet til teknologi og nye krav for å ivareta miljøhensyn. Større enheter med spesialistmiljøer og dybdekunnskap vil ha bedre forutsetninger for å møte disse utfordringene. Den ekspertisen vi over år har bygget opp i KGJS, vil sammen med det anerkjente driftsmiljøet i OSM gi KGJS de beste muligheter for å møte fremtidens krav og utfordringer, fremholder Mjelde.  

Samlet vil OSM nå bli ansvarlig for henholdsvis teknisk drift og bemanning av 600 fartøyer, hvorav driften av over 100 skip ivaretas fra Norge.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Tommy Olofsen, styreleder OSM Maritime
Telefon: +45 238 36 276
Epost: tommy.olofsen@osm.no

Geir Mjelde, CEO, KGJS
Telefon +47 907 11 303
Epost: gme@kgjs.no

OM OSM Maritime

OSM tilbyr et komplett spekter av tjenester og produkter for å drive skip og rigger over hele verden. Her inngår blant annet teknisk drift, bemanning, utdanning og ledelse for å ivareta sikker og miljøvennlig drift av fartøyene.

OSM ble etablert i Arendal i 1989, og er nå representert på 30 forskjellige steder i verden. 15.000 ansatte fra 50 forskjellige land er engasjert i den daglige virksomheten som omfatter 600 skip.

Om Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS (KGJS) er et stort, internasjonalt rederi, kontrollert av Hans Peter Jebsen og hans familie, med hovedkontor i Bergen. Rederiet er en del av Kristian Gerhard Jebsen Group.

KGJS har en sterk markedsposisjon i segmentet for produkt- og råoljetankere gjennom sitt heleide datterselskap SKS Tankers Holding AS. Rederiet er også ledende i verden som eier og operatør av pneumatiske sementfrakteskip gjennom KGJ Cement Holding. Gjennom Bulk Trading Group Limited, et 50/50 joint venture, eier selskapet også åtte bulkskip.