Overstyrmenn | AHTS | Norge

Deadline
ASAP  

Contact
Gunnar Gjerde  

For Maersk søker vi Overstyrmenn for fast eller midlertidig stilling på stor, nyere AHTS som skal operere in Norge. Har 23.000 BHP installert, 250 t bollard pull og 450 t ankerhåndterings vinsj.

Lønn etter NOR-offshore tariff. Tiltredelse 07 september og 03 november. Rotasjon er 4 uker på/av.


Krav

  • Må ha erfaring siste to år som overstyrmann på AHTS
  • Ferdighetssertifikat styrmann, STCW II/2
  • Fullt DP sertifikat
  • Gyldig helseattest sjø
  • Gyldig sikkerhetskurs STCW
  • Særlige sikringsplikter
  • Bosatt i Norge

Hvis dette er av interesse gleder vi oss til å motta din søknad, samt CV på engelsk som også inneholder ditt totale antall rigmoves.

For spørsmål om stillingen, kontakt Gunnar Gjerde på gunnar.gjerde@osm.no