Motormann | Maritim Videregående Skole Sørlandet

Deadline
ASAP  

Contact
Monica Hagen  

For Maritim Videregående skole Sørlandet søker vi Motormann for Skoleskipet MS Lofoten i Kristiansand med oppstart snarest.


Aktuelle ansvars- og arbeidsoppgaver

  • Skipsvedlikehold og forefallende arbeid.
  • Instruksjon av elever i vedlikeholdsarbeid.
  • Opplæring og oppfølging av elever i vaktrutiner.
  • Vakthold på skipet.

Kvalifikasjoner og kompetansekrav

  • Motormannsertifikat STCW III/4 eller III/5.
  • Erfaring som Motormann.
  • Tiltredelse ASAP.

Om Maritim Videregående skole Sørlandet 

Maritim Videregående skole Sørlandet er en skole på Sørlandet med eget skoleskip, MS Lofoten. Skolen ligger i flotte omgivelser i Marvika på Lund i Kristiansand. Skolen er godkjent for 45 elever på vg2, Maritime fag og tilbyr utdanning til matros eller motormann. Mye av undervisningen foregår på skoleskipet som vil ligge i Kristiansand, som er også er elevenes internat, og i tillegg vil det være 1-2 tokt per år.


Kontakt

Ta kontakt med monica.hagen@osm.no dersom du er interessert. Vi gleder oss til å høre fra deg.