Førstestyrmann og Overstyrmann | Bøyelast og AHTS

Deadline
ASAP  

Contact
Monica Hagen  

Vi har et økt behov for førstestyrmann og overstyrmann til midlertidig og faste stillinger på Bøyelast, AHTS og andre fartøy i vår portefølje.

Dersom du ønsker å bli kontaktet for fremtidige stillinger og oppfyller krav, oppfordrer vi deg til å søke, og opprette en profil hos oss. Vi gleder oss til å motta din CV.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet så fort vi har passende oppdrag.


  • D 1, D 2, eller D 3
  • Fullt DP sertifikat
  • Tankerman Advanced
  • SMS 1, 2 og 3
  • Sikringsplikter
  • Gyldig helseattest
  • Gyldig sikkerhetskurs STCW
  • Tidligere erfaring fra Bøyelast og AHTS er en fordel