Andremaskinist | AHTS Maersk Minder | Norge

Deadline
ASAP  

Contact
Gunnar Gjerde  

For Maersk søker vi en andremaskinister/third engineer for fast eller midlertidig stilling på den store, nyere AHTS Maersk Minder som skal operere in Norge.

Lønn etter NOR-offshore tariff. Tiltredelse 06 oktober. Rotasjon er 4 uker på/av.


Krav

  • Må ha mist ett års erfaring som andremaskinist på AHTS
  • Må ha M3 eller høyere
  • Gyldig helseattest sjø
  • Gyldig sikkerhetskurs STCW
  • Særlige sikringsplikter
  • Bosatt i Norge

Hvis dette er av interesse gleder vi oss til å motta din søknad, samt CV på engelsk.

For spørsmål om stillingen, kontakt Gunnar Gjerde på gunnar.gjerde@osm.no